Teória pekla

Toto je údajne skutočná odpoveď pri teste z chémie na strednej škole vo Washingtone. Otázka znela: “Je peklo exotermické (uvoľňujúce teplo) alebo endotermické (absorbujúce teplo)?” Väčšina študentov napísala svoje domnienky na základe Boylovho zákona (plyn sa rozťahovaním ochladzuje, stláčaním zohrieva). Jeden zo študent však rozpísal nasledovnú teóriu: Najskôr musíme vedieť, ako sa hmota pekla mení […]